Mobile phone version
Inhalt

Интелектуална собственост/Компютърно право

Иновациите представляват един от основните фактори за растеж и успешно развитие в предприемачеството. Но какви са начините да защитите и да използвате дългосрочно иновациите си?

Трудово право

Казусите в трудовото право са толкова разнообразни, колкото е и самото трудово ежедневие във Вашето предприятие. Ние ще Ви консултираме всеобхватно в областта на индивидуалните и колективните трудови правоотношения.

Дружествено право / Сливания & Придобивания

Предприемаческата среда в Европа е в постоянно движение. Причините за това са многообразни и поставят дружествата в България и в Европа пред множество стратегически предизвикателства.

Банково и финансово право

Международните финансови пазари, както и досега, продължават да бъдат на фокус. Дискутирани и приемани биват нови регулации. Динамично се развиват и финансиращите институции.

Недвижими имоти

Изключително сложна правна сфера: Консултирането в областта на вещното право изисква широки юридически и икономически познания и съответното ноу-хау.

Реструктуриране / Несъстоятелност и оздравяване

Кризите в предприятието често обуславят необходимост от решителни, бързи и нерядко болезнени преструктурирания в икономически и в правен аспект. Въпреки това този подход касае и откриване на нови перспективи и шансове.

Конкурентно право

Правото на защита на конкуренцията в последните години много бързо доби изключителна важност както на европейско, така и на национално ниво. Тъкмо затова все по-значимо става предвиждането и предотвратяването на конкурентноправните рискове.

Процесуално представителство и алтернативни методи за решаване на спорове

Никой не попада с удоволствие в спорове. Ние сме наясно какво следва да се предприеме, щом спорът веднъж е възникнал, и сме специализирани в защитата на правни претенции.

Съответствие

Изискванията, които съдилищата и законите поставят пред бизнеса, стават все по-комплексни. С това се увеличава и рискът за мениджмънта да бъде подведен под отговорност за нарушаване на тези изисквания.

Инвестиции в Китай

Понастоящем Китай е един от най-бързоразвиващите се пазари в световен мащаб. Тази динамика предлага на европейските предприятия шансове за растеж, предвид също и факта, че достъпът до пазара за чуждестранни предприятия напоследък беше значително облекчен.

Нов офис на Schindhelm в Мюнхен

На 1. април 2018г. Rechtsanwaltsgesellschaft mbH в Osnabrück открива своя нов офис в оживения метрополис на Бавария - Мюнхен. Офисът се намира на адрес Goethestraße 52, 80336 Мюнхен, Германия. Той ще се ръководи от адвокат и Diplom-Betriebswirt FH (степен в Бизнес администрация) Dr. Thomas Scharpf. Преди присъединяването си към Schindhelm г-н Dr. Scharpf е работил за PricewaterhouseCoopers Legal AG, Мюнхен с професионален фокус в областта на търговското и корпоративното право, както и в областта на националното и международното право на капиталовите пазари.

С новия си офис в Мюнхен Schindhelm засилва присъствието си в Югоизточна Германия и заздравява своите позиции към офисите на Schindhelm в Австрия, Унгария, България, Чехия, Словакия и Румъния.

Кантора Д-р Корнелия Драганова & колеги става част от Schindhelm алианс

С присъединяването на българската адвокатска кантора Д-р Корнелия Драганова & Колеги в хода на стратегията ни за разширяване в международен план Schindhelm алианс спечели нова локация в един стратегически и пълен с потенциал регион на Южна Европа. Тази взаимна стъпка дойде в отговор на нарастващия интерес към този регион. Блестящата професионална експертиза на нашия български партньор и познаването на местните особености предлагат нужната подкрепа за нашите международни клиенти в България по всички правни въпроси.

Новият регламент за защита на личните данни 2018

От 25.08.2018г. в Европейския съюз влиза в сила Общият регламент относно защита на данните (ОРЗД). Дотогава бизнесът и институциите разполагат с време, за да предприемат необходимите мерки. При неспазване на изискванията на ОРЗД нарушителите са застрашени от парични глоби в размер до 20 милиона евро или 4% от общия годишен оборот за предходната финансова година.