Отличия и награди


Регулярно сме отличавани в независими класации на реномирани браншови организации:

  • През 2014г. д-р Корнелия Драганова е поставена от българското списание Business Lady Magazine сред топ 10 на дамите в правото.

  • През 2021г. д-р Корнелия Драганова беше отличена в областта на сливанията и придобиванията и в областта на недвижимите имоти:

Адвокат на годината в България в областта на сливания и придобивания


Corporate Intl Magazine

2021 Адвокат на годината в областта сливания и придобивания


CorporateLiveWire: "Innovation & Excellence Awards 2021"

България – Най-влиятелна жена в областта сливания и придобивани


Acquisition International

Адвокат на годината в България в областта на недвижимите имоти


Global Law Experts