Дружествено право / Сливания & Придобивания

Корпоративната сфера в Европа е в постоянно движение. Причините за това са разнообразни. Финансовата и икономическа криза, но и стратегическите предизвикателства като преструктурирания, финансови въпроси, насочване към чужбина, Съответствие и корпоративно ръководство, това са само няколко от актуалните теми. Като правна кантора, консултираща в областта на бизнес правото ние Ви предлагаме в областта на дружественото право/ Сливанията & Придобиванията интегриран обхват на консултиране и заедно с Вас развиваме за Вашите предизвикателства решения, способни да издържат в бъдещи периоди.

Нашата подкрепа се простира от всеобхватното ежедневно консултиране в областта на дружественото и данъчното право за Вашето предприятие през правното и данъчно консултиране на комплексни търговски сделки и сделки с дялове в страната и в чужбина до инвестиционно планиране.  Ние осигуряваме на клиентите си текущо правно консултиране за тяхната всекидневна дейност съобразно с предмета на дейността им и в ключови области като трудово, строително, договорно право, недвижими имоти, планиране на риска, договори, наеми, съдебни и арбитражни дела.  Нашите клиенти са толкова различни, колкото е и корпоративната реалност. Ние консултираме както международни концерни, така и средни предприятия, някои от които големи семейни дружества.

Team
Cornelia Draganova >
Дружествено право / Сливания & Придобивания
Дружествено право Сливания & Придобивания