Сфери на Компетентност

Въпросите, които нашите клиенти поставят към нас, касаят всички аспекти на националното и международното стопанско право. В този контекст сме групирали компетенциите си и сме създали правни бизнес области и съответните екипи, чиито членове са доказани специалисти в своята област. Съобразно с поставената задача нашите адвокати от различните локации, а при нужда – и в различните държави – работят заедно. По този начин Вие разполагате по всяко време с достъп до натрупаното ноу-хау на кантората и на международния Алианс Schindhelm.