Правни насоки

Съдържание на тази страница – Ограничение на отговорността.
Съдържанието включва всички публикации, информации, презентации, статии, снимки и изображения, заглавия, външни линкове както и структурата и външния дизайн на тази уебстраница.

Съдържанието на тази уеб страница може да бъде съставено на български, немски, английски и румънски език. Правните понятия, използвани в немската, английската и румънската версия могат да се отнасят до българския правен ред. Поради това е напълно възможно същите правни термини в немското, английското и румънското законодателство да имат различно значение, което тук да не е възнамерявано. Въз основа на това при несъответствия важи основно българската версия, където такава е налична.

Нищо в съдържанието на тази уебстраница, включително статиите, не е предназначено да предостави консултиране по правни въпроси. Не поемаме отговорност за действията или бездействията, които Вие предприемате въз основа единствено на това съдържание.

Съдържанието на тази уебстраница е съставено с най-голяма грижа. Това съдържание обаче е само информативно, не е пригодено към конкретни казуси и може да не отразява актуалния приложим закон или актуалните развития в други браншове. Поради това би било правилно да потърсите индивидуална правна консултация по Вашия конкретен случай.

Кантора Д-р Корнелия Драганова & Колеги си запазва правото да променя и актуализира информацията, продуктите или услугите, изложени на тази уебстраница, по всяко време без предварително или специално уведомление. За всяко отношение, произтичащо от информацията на тази страница ще бъде приложимо единствено българското право. За всеки спор или друга правна процедура спрямо нашата кантора, произтичащи от или във връзка с информацията на тази уеб страница, изключително компетентни ще бъдат съдилищата в Р България.

Съдържанието на тази уебстраница и неговото използване само по себе си не създава договорно отношение между Вас и нашите адвокати или кантората.

Изрично насочваме вниманието Ви към това, че предаването на поверителни данни и информации по електронна поща е несигурно. Освен това поради спецификите на интернет мрежата и нейното функциониране не може да бъде гарантирано, че тази уебстраница е защитена от вируси, от посегателства на трети лица или от технически дефекти.

Защита на права на интелектуална собственост.

Съдържанието на тази уебстраница е защитено съобразно с българското и европейското законодателство по отношение на правата на интелектуална собственост и без предварителното писмено съгласие на съответния притежател на тези права не може да бъде запаметявано, сваляно, копирано, разпространявано или използвано по друг начин.

Външни линкове.
Линковете към страници на трети лица („външни линкове“) са поставени и предназначени единствено за удобство на потребителя. Ние не можем да упражним контрол над съдържанията както и по отношение на сигурността на тези уебстраници. Никой от адвокатите ни, както и кантората, не носят отговорност за незаконни, фалшиви, непълни, грешни или технически несигурни съдържания на тези външни уебстраници, към които водят външните линкове.

Поставянето на външни линкове също така не е израз на нашите виждания и мнения и не представлява препоръка. Съдържанията на външните уебстраници, към които сочат линковете, не се възприемат от наша страна като наши. Използването на тези уебстраници е на собствен на потребителя риск.

ащита на данните.
Тази уебстраница може да използва технологични решения, чрез които се събира информация относно използването на тази уебстраница. Тези технически решения обаче не позволяват достъп до лични данни на потребителите по смисъла на европейското законодателство за защита на данните. В този смисъл всички събирани информации са анонимизирани и служат единствено за статистически цели, както и за подобряване на управлението на тази уебстраница.

Google Analytics: Защита на данните и възможност за отказ
Тази уебстраница използва Google Analytics, услуга по уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва т.нар. „Бисквитки“, текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и позволяват да се анализира ползването на тази уеб страница от Вас. Представените чрез бисквитката информации относно Вашето използване на тази уебстраница по принцип се запаметяват на сървър на Google, намиращ се в САЩ, По възлагане от собственика на тази уебстраница Google ще използва тези информации, за да обработи Вашето ползване на тази уебстраница и да направи обобщен анализ за дейностите по тази уебстраница, за да предостави към собственика на тази уебстраница и други услуги, свързани с ползването на тази уебстраница и на интернет. Предаденият от Вашия браузер IP-адрес към Google Analytics не се свързва от Google с други данни. Можете да предотвратите запаметяването на бисквитки чрез съответната настройка на Вашия браузер; въпреки това ние насочваме вниманието Ви към това, че в този случай съответно няма да можете да използвате някои от различните функционалности на тази уебстраница в пълен обхват. Освен това бихте могли да предотвратите събирането на предадените чрез бисквитките и касаещите Вашето ползване на тази уебстраница данни (включително и Вашия IP-адрес) към Google, както и обработването на тези данни от Google verhindern, като свалите и инсталирате наличния на този линк Browser-Plugin: Google Analytics Opt-out Browser Addon .

Можете да предотвратите събирането чрез Google Analytics като кликнете на следващия линк. Ще получите Opt-Out-бисквитка, чрез която се предотвратява събирането на Вашите данни при посещението Ви на тази уебстраница, докато не изтриете бисквитката: Deactivate Google Analytics.

Обща информация за Google Analytics и за опазване на данните ще намерите на Google Privacy Center. На тази уебстраница е добавена функцията gat._anonymizeIp();, за да осигури анонимизирано събиране на IP-адреси (т.нар. IP-Masking).