Несъстоятелност и Саниране

Кризите в дружеството често изискват решителни, бързи и нерядко болезнени преструктурирания в стопански и в правен аспект. При това обаче става дума и за откриване на нови перспективи и шансове. Какви мерки могат да бъдат взети от правна гледна точка, за да се избегне, съответно да се преодолее ситуацията на несъстоятелност? Кои правни разпоредби трябва да бъдат следвани особено в кризисни ситуации? Длъжно ли е ръководството на предприятието да подаде молба за заявяване на несъстоятелността? Ние ще Ви консултираме във всички кризисни и близки до несъстоятелността въпроси, касаещи Вашето предприятие и ще развием заедно с Вас поносими стратегии за саниране.

Тъкмо в близки до несъстоятелността ситуации, в които трябва да бъде взето решение, се покачва рискът на лична отговорност на управителя, на управителните и надзорните съвети, както и на съдружниците. Ние ще Ви консултираме относно най-добрия начин да избегнете отговорност и ще Ви покажем сигурни пътища.

Ако самите Вие сте увредени от несъстоятелността, ние ще защитим Вашите претенции пред синдика и пред органите на дружеството-длъжник.

Санирането на предприятия е комплексна и интердисциплинарна задача, която може да бъде решена от интердисциплинарни екипи от съответните правни области и държави (Белгия, България, Китай, Германия, Италия, Австрия, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Чехия, Турция, Унгария). С експертите в областта на санирането на SCWP Schindhelm на Ваше разположение е екип от висококвалифицирани адвокати, които работят заедно над въпросите съобразно с Вашите нужди и изисквания, за да постигнат най-доброто за Вас решение.

Основни области на консултиране

  • Консултации по отношение на несъстоятелността
  • Консултиране при международна несъстоятелност
  • Консултиране на управители, управителни и надзорни съвети както и на съдружници за избягване на рисковете, свързани с отговорността (в гражданскоправен, наказателноправен аспект, по отношение на данъци и социално осигуряване)
  • Заявяване и защита на интересите на кредиторите
  • Учредяване на дружества-приемници

Придобиване на предприятия в криза или от несъстоятелност