Конкурентно право / Търговия

Ние консултираме предприятия съобразно с българското и европейското конкурентно право и ги представляваме пред органите по защита на конкуренцията и пред съдилищата. Други основни акценти са договорното право и общите условия.

Team
Cornelia Draganova >
Конкурентно право / Търговия
Конкурентно право Продажби