Интелектуална собственост / Компютърно право

Иновациите се числят към решаващите фактори за растеж и успех в предприемачеството. Но как бихте могли трайно да запазите и да използвате за себе си иновациите си? И то в среда на нарастваща конкуренция, глобализация и светкавично развитие на технологиите? Копия и фалшификати водят в световен мащаб до големи стопански загуби. Защитата и сигурността на данните са все по-интензивно в полезрението на властите и са свързани с голям риск от носене на отговорност. Опазването и защитата на интелектуалната собственост (на английски език: „Intellectual Property“, или накратко „IP“) и сигурното разработване на информационни технологии ( компютърно право или накратко от английски език съкратено „IT“) се превръщат за бизнеса в неизменна част от управлението на риска. Ние се грижим за това Вие да можете да опазвате и използвате Вашите права и технологии, както и да ги защитите в съда. За да бъдете спокойни за иновациите си.

Ние Ви консултираме при регистрацията и закрилата на Вашите законово защитени права и по този начин осигуряваме растежа на бизнеса Ви. Дейността ни обхваща също и гражданско-правната защита на права чрез обезпечаването им и чрез искови производства. Ние Ви консултираме и Ви представляваме във връзка с претенции и искове, които трети лица предявяват срещу Вас.

В областта на компютърното право изработваме за Вас съобразени с изискванията на закона договори за разработване на софтуер, както и лицензионни договори.