Промишлен дизайн

Освен патентите и полезните модели също така естетически оформления могат да бъдат закриляни от копиране чрез вписването им в регистъра на промишлените дизайни, тогава когато същите са новосъздадени и имат определена оригиналност. След нанасянето им в регистъра на притежателя им е гарантирано правото на изключително използване на дизайна.

Докато първоначално промишлените дизайни са били познати предимно в областта на модата и в производството на мебели, в последните десетилетия техническият дизайн добива особена популярност. Освен това регистрирането на един дизайн стратегически би могло да бъде полезно тогава, когато на дадена марка й липсва отличителност и по този начин се постига разширяване, допълване и заздравяване на обхвата на закриляните права за предприятието.

Ние Ви консултираме и Ви оказваме подкрепа в сътрудничество с нашите реномирани патентни адвокати при регистриране на промишлени дизайни, както и при обсъждането и осъществяването на права във връзка с такива дизайни, а също така и при защитата срещу злоупотреба при употребата на закриляните права, както в рамките на процедурите пред патентните служби на национално и международно ниво, така и в съдебни производства.

Ние Ви подкрепяме при преговори за сключване на договори и при проверката и изготвянето на лицензионни споразумения в качеството Ви както на лицензодател така и на лицензополучател.