Авторски права

Музика, софтуер, снимки, проекти и текстове, заедно с всеки вложен в тях личен авторски принос, подлежат на закрила по отношение на авторството. В областта на авторското право ние Ви консултираме в сътрудничество с нашите реномирани патентни адвокати още от възникване на авторството Ви и осигуряваме воденето от Ваша страна на доказателства за авторство. Оказваме Ви подкрепа при закрилата на Вашите авторски права над марки, патентни, полезни модели и промишлени дизайни. Изработваме и водим преговори относно договори за учредяване и прехвърляне на права на ползване (лицензионни договори).  При нарушаване на авторските права ние осъществяваме правата Ви извънсъдебно или Ви представляваме в съдебни производства за защитата им. Подкрепяме Ви и при преследването на и защитата от претенции за обезщетение и за прекратяване на нарушения.

Към клиентите ни се числят класическите творци като художници, писатели, композитори, музиканти, архитекти, фотографи, но също и рекламни агенции, софтуерни предприятия, звукозаписни компании или издателства.