Търговски марки

В областта на правото на търговските марки Ви подпомагаме в развитието на Вашите стратегии относно марките и осъществяваме закрилата им в България в сътрудничество с нашите патентни адвокати и/или на международно ниво. Нашите консултантски услуги започват още преди регистрацията на марката с проучване, в рамките на което филтрираме идентични марки или по-стари знаци, които могат да бъдат объркани лесно с Вашата бъдеща марка и които по този начин пречат на защитата й. Извършваме за Вас регистрацията на марката Ви - за национални марки пред българското Патентно ведомство, за търговски марки на Общността пред НАВМ (Службата по хармонизиране на вътрешния пазар) в Аликанте, а за международни регистрации при световните организации по интелектуална собственост (OMPI/WIPO) в Женева.

При колизии на търговски марки сключваме с насрещната страна споразумения или защитаваме правата Ви върху марката чрез съдебно производство. Към компетентностите ни спадат неизменно и договорите, касаещи лицензии или закупуване на търговски марки.