Договори за разработване на софтуер и лицензионни договори

Стопанските дейности в днешно време не биха били възможни повече без използването и прилагането на различен софтуер. С оглед на различните интереси ние Ви консултираме и Ви оказваме подкрепа при изработването на договори за възмездно и безвъзмездно ползване или  разработване и съответно предоставяне на компютърен софтуер, при изработването на договори за ноу-хау или за предоставяне на лицензии, на договори за съпорт или за изработка по отношение на индивидуално разработен или стандартен софтуер. При проблеми във функционирането или при нарушаване на договорни клаузи ние осъществяваме правата Ви извънсъдебно и/или Ви представляваме при нужда и в съдебни процедури.