Ваше безспорно право: Да получите най-добрия съвет.

В Schindhelm държим на компетентността, професионализма и интегритета. Тук можете да научите повече за нашите ценности и за нашия начин на работа:

Изключително качество

Отличната правна специализирана компетентност за нас не е достатъчна. Ние се стремим към това Вие да бъдете успешни и да постигате целите си. Изключителното качество на нашите услуги за нас означава творчески, прагматични и икономически смислени резултати, които са съизмерени с това, от което имате нужда Вие и които могат да Ви водят напред. Нашите експерти непрекъснато повишават знанията си и развиват нови идеи и решения. Така държим за Вас под контрол всички пречки и трудности, които могат да се изпречат пред предприемачеството.

Локална и глобална насоченост

Ние сме убедени, че локална компетентност и глобален мащаб не си противоречат. Затова считаме себе си за международна организация с корени в немскоговоряща област. Нашите адвокати говорят също така естествено немски, както и английски език и езика на съответната локация.

Лична подкрепа

При нас няма да бъдете просто препратен. Вашият личен адвокат ще Ви придружава във всичко и ще обедини компетентността си с тази на колегите в друга локация или с адвокати от други специални правни области. Бързо, професионално и без бюрокрация.

Профилиране и екипна работа

Нашите адвокати са едновременно специалисти и екипни играчи. Едното не изключва другото. Те са експерти в своята област и са в състояние да съберат най-добрия отбор за Вашия конкретен въпрос – в различните правни области и отвъд географските граници.

Професионализъм и интегритет

Помежду ни и с нашите клиенти се държим по начин, който почива на професионализъм, интегритет и доверие.