Конкурентно право

Все по-безмилостната конкуренция и постоянно променящата се съдебна практика поставят пред бизнеса все по-нови изисквания при оформлението на продукти, опаковки или реклами. Границите между иновативната рекламна идея  и нарушаване на правилата на лоялната конкуренция стават все по-неясни и трудни за разпознаване. Ние подкрепяме рекламни агенции и предприятия при планиране на маркетингови кампании, както и при оформлението на опаковки и продукти.

Въз основа на всеобхватния ни опит в областта на конкурентното право ние Ви консултираме и при защитата срещу или осъществяване на претенции за прекратяване на нарушение, за предоставяне на информация, за отстраняване, унищожаване и обезщетение. Защитаваме бизнеса Ви срещу посегателства на трети лица по отношение на рекламни мерки и оформление на продукти. При практики на нелоялна конкуренция от страна на Вашите конкуренти ние Ви подкрепяме с бързи и ефективни мерки и оставаме на разположение и в случай на последващо основно производство.