Продажби

SCWP Schindhelm консултира всеобхватно по всички правни въпроси на вътрешната и международната търговия производствени предприятия и техните партньори в продажбите – по-специално търговски представители, търговци, франчайзополучатели. Основните области, в които предоставяме съвети, обхващат изготвянето на договори за дистрибуция, прилагането им, консултиране в областта на конкурентното право във връзка с продажбите или представителство пред съд.

Нашата компетентност се простира в области, които за Вас може да бъдат важни:

 • Договорно право и Общи условия
 • Право относно търговските представители, търговците и франчайзополучателите
 • Претенции за обезщетения от страна на търговските представители
 • Търговско и дружествено право
 • Общо гражданско право
 • Продуктова отговорност
 • Конкурентно право в областта на продажбите
 • Съдебни дела

Акценти в нашия спектър на консултиране

 • Консултиране на производствени предприятия при организирането на техните продажби
 • Консултиране на партньори по продажбите в сътрудничество с производственото предприятие
 • Изготвяне на договори за търговско представителство, договори за дистрибуция, франчайзинг, доставки, изработка и други подобни видове споразумения
 • Проверка на съответствието на договори със съответния правопорядък
 • Защита на права (напр. изискване на доставки, съответстващи на договореното, право на обезщетение, претенции на търговския представител за обезщетения)
 • Изготвяне на проекти на Общи условия за всички области на икономиката
 • Защита срещу претенции, по-специално по отношение на гаранционна отговорност, обезщетения и от претенции на търговския представител за обезщетяване
 • Представителство по съдебни дела, както и пред институциите
  Консултиране при прекратяване и изпълнение на договори

 

Team
Cornelia Draganova >
Конкурентно право / Търговия
Конкурентно право Продажби