Конкурентно право

Правните норми в областта на конкуренцията като регулации срещу ограничаване на конкуренцията в последните години  придобиха изключителна значимост. Нарушенията срещу тези норми често се наказват с изключително високи имуществени глоби, които за предприятията могат да придобият размери, застрашаващи съществуването им. Именно затова става все по-важно да се разпознаят рисковете в тази област предварително и да се избягват чрез подходящи превантивни мерки.

От контрола върху сливанията, представителство в производства по налагане на административни наказания и производства за злоупотреби през субсидиране и консултиране в областта на търговията до специалните въпроси на технологичния трансфер, на проучването и развитието или на специализацията: ние консултираме и представляваме предприятия на място в страната и в чужбина, по-специално пред съответните институции в Белгия, България, Китай, Германия, Италия, Австрия, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Чехия, Турция, Унгария и пред Европейската комисия в Брюксел.

Акценти в спектъра ни от услуги

 • Процедури по налагане на глоби и процедури по проучване на Европейската комисия и на националните институции
 • Съответствие/Одитиране
 • Злоупотреба с пазарно положение
 • Вътрешен и международен контрол върху сливанията
 • Субсидии
 • Продажби
 • Изработване на договори, по-специално в областите
  • Сътрудничество между конкуренти
  • Търговия/разпространение (напр. търговско представителство, търговски и франчайзингови договори, договори за доставки, условия за закупуване)
  • Лицензии и трансфери на технологии
Team
Cornelia Draganova >
Конкурентно право / Търговия
Конкурентно право Продажби