Сътрудничество

В 14 държави с повече от 230 юристи консултираме местни и международни предприятия във всички области на стопанското право. В държави, в които не сме представени чрез наши партньорски офиси, работим в тясно сътрудничество с международно реномирани адвокатски кантори, чиито консултанти владеят немски, английски и съответния национален език. Вашето лице за контакт ще бъде на Ваше разположение и ще събере нужния екип по важните за Вас правни въпроси. Бързо, професионално и небюрократично.