Brand & Partner

Brand & Partner

Като немско-руска адвокатска кантора Brand & Partner консултира клиентите си във всички области на стопанското право и осъществява процесуално представителство. Brand & Partner, предоставяйки счетоводно обслужване със собствено счетоводно предприятие "KBK Accounting" посвщава концепция за пълно обслужване на своите клиенти. Голяма част от адвокатите има дългогодишен опит в немски и международни адвокатски кантори, като те работят на международно нимо на немски, английски и руски език.