Бангладеш

DFDL Bangladesh е правна кантора, осигуряваща пълно правно обслужване в Бангладеш, която комбинира международните компетенции с тези, отнасящи се до местната среда, знания и опит в разностранни практически сфери, включващи  енергийни проекти и инфраструктура, банково дело и финанси (в това число проекти, международна търговия и финансови структури), корпоративно право и корпоративно финансиране, сливания и придобивания, трудово право, общи търговски отношения и др.

DFDL Bangladesh консултира  множество големи международни банки по множество офшорни и оншорни финансирания, многобройни инвеститори в областта на възобновяемите енергийни източници и разнообразни предприятия в рамките на корпоративни и други финансови транзакции.

Компетенции

  • Банково дело & Финанси
  • Корпоративно право, Сливания & Придобивания
  • Енергийни проекти, Експлоатация на мини & Инфраструктура
  • Недвижими имоти
  • Данъчно право
  • Трудово право & Наемане на  работа
  • Интелектуална собственост/ Компютърно право

Локация

Dhaka

DFDL Bangladesh
Mr Shahwar Nizam
5th Floor, House #153, Road #11
Banani, Block – E
Dhaka 1213 / BANGLADESH
T: +880 1819247048
E-Mail: shahwar.nizam@dfdl.com