Сингапур

DFDL Singapur поради местни рестрикции не може да предоставя консултации в областта на правото на Сингапур, във всеки случай има единствено по рода си местоположение, за да може да подпомага клиенти в Сингапур, които имат или търсят проекти или инвестиции във всички граничещи със Сингапур азиатски пазари.

DFDL Singapur консултира клиенти при чуждестранни директни инвестиции, преди всичко по отношение на развиващите се страни, в областта на международни транзакции, по въпроси на общото корпоративно финансиране, на сливанията и придобиванията, на големи проекти и финансирането на такива, структурирани финанси, международно търговско право и търговско финансиране и в сферата на регионалното данъчно право.

Компетенции

  • Банково и финансово право
  • Дружествено право, Сливания & Придобивания
  • Недвижими имоти
  • Данъчно право
  • Трудово право
  • Интелектуална собственост / Компютърно право

Локация

Singapore

DFDL Singapore
Mr. William Greenlee
138 Robinson Road
#06-02 Oxley Tower
068906 Singapur / SINGAPUR
T: +65 63250580
E-Mail: william.greenlee@dfdl.com