Камбоджа

DFDL Cambodiais е лицензирана като инвестиционна компания от Съвета за Развитие на Камбоджа и Камбоджанския Инвестиционен Борд и е регистрирана също така като частно дружество с ограничена отговорност към Министерството на Търговията. Съгласно тези лицензи и регистрации и е разрешено да предоставя международни  данъчни и инвестиционни консултантски услуги.

Клиенти на DFDL Камбоджа са значими международни и азиатски чуждестранни инвеститори в Камбоджа, в това число големи чуждестранни и азиатски финансови институции. От откриването си през 1995г. DFDL Камбоджа участва в по- значимите проекти в Камбоджа, като тези, свързани с електричество, авиация, телекомуникации, производство на цимент и големи проекти в областта на недвижимите имоти.

Компетенции

  • Банково дело & Финанси
  • Корпоративно право, Сливания & Придобивания
  • Енергийни проекти, Експлоатация на мини & Инфраструктура
  • Недвижими имоти & Строителство
  • Разрешаване на спорове
  • Данъчно право
  • Трудово право & Наемане на  работа
  • Интелектуална собственост / Компютърно право

Локация

Phnom Penh

DFDL Cambodia
Mr Guillaume Massin
№ 30, Norodom Boulevard
4th Floor BRED Bank Building
Sangkat Phsar Thmey 3
Khan Daun Penh (PO Box 7)
120203 Phnom Penh / CAMBODIA
T: +855 12547310
E-Mail: guillaume.massin@dfdl.com