Лаос

DFDL е първият официално лицензиран чуждестранен правен и данъчен консултант, установен в НДР Лаос. DFDL Lao PDR консултира чуждестранни инвеститори и международни организации по всички аспекти на правото в НДР Лаос. Местни и международни консултанти DFDL Lao PDR  използват своята  подготовка и компетенции заедно със задълбочените познания за местния начин на работа.

Клиенти на DFDL Lao PDR са големи международни и азиатски инвеститори, извършващи чуждестранни директни инвестиции в НДР Лаос.

От своето откриване DFDL Lao PDR участва в ключови проекти в НДР Лаос, в това число в големи хидроелектрически и минни проекти, както и проект, свързан с термални мощности в НДР Лаос.

Компетенции

  • Банково дело & Финанси
  • Корпоративно право, Сливания & Придобивания
  • Енергийни проекти, Експлоатация на мини & Инфраструктура
  • Недвижими имоти & Строителство
  • Разрешаване на спорове
  • Данъчно право
  • Трудово право & Наемане на  работа( трудово посредничество)
  • Интелектуална собственост/ Компютърно право

Локация

Vientiane

Vientiane

DFDL Lao PDR
Mrs Kristy Newby
Visaya Office Building
4th Floor, 249 Lao-Thai Road
Vatnak Village, Sisattanak District
Vientiane / LAO PDR
T: +856 21316871, +856 21316872, +856 21316873
E-Mail: kristy.newby@dfdl.com