Aзиатското Бюро – от Aзия до Eвропа

Вашият достъп до европейските пазари

Германия, Австрия и на практика цяла Европа привличат все по-нарастващ брой китайски компании, които желаят да се наложат на пазарите в тези региони или искат да ползват Европейския регион като база за своите инвестиции в страните от Централна и Източна Европа.

Азиатското Бюро на Schindhelm заедно с китайските си колеги в Шанхай консултира средни предприятия, групи от компании, както и други инвеститори от Китай във връзка с пазарното им присъствие в Европа.

Нашите услуги

Сферата на услугите, предлагани от Азиатското Бюро за китайските инвеститори в Европа, включва следното:

  • Предоставяне на фирмена информация
  • Директни инвестиции и  създаване на дружества
  • Корпоративно право/ Сливания и придобивания (M&A), Due Diligence
  • Консултации в сферата на капиталовите пазари
  • Интелектуална собственост, по-специално търговски марки и патентно право/Компютърно право
  • Консултиране по визови въпроси, пребиваване и разрешения за работа
  • Трудово право, изготвяне на трудови договори
  • Облигационно право, съдействие по време на преговори за сключването на договори
  • Процесуално представителство/Решаване на спорове

Какво ни отличава важното е, че се "разбираме"

Азиатското Бюро, което е създадено като Китайско Бюро през 2010г. от Schindhelm, е един от примерите за международната ни ориентация. Като “one-stop shop” и в тясно сътрудничество с колегите ни в Шанхайския офис ние консултираме китайските инвеститори във връзка с проектите им в Европа.

Опитът на екипа ни в Германия и Австрия и експертите от китайски произход, говорещи родния си език, гарантират детайлно познаване на пазарите и едновременно с това осигуряват възможно най-добрата координация между двете страни.

Нашите услуги надхвърлят чисто юридическата подкрепа, оказвана на инвеститорите. Ние подпомагаме нашите клиенти с преводите и подготовката за срещи и дискусии. Ние предоставяме преводачески услуги и интеркултурни съвети.