Индонезия

данъчното облагане, както и дълбоко познаване на индонезийската бизнес среда и законодателство. Екипът на DFDL Indonesia се състои от 10 адвокати и данъчни консултанти, които предоставят широк спектър от юридически и данъчни услуги на клиентите, развиващи бизнес в Индонезия.

Маркус Колинс е мениджър на индонезийския офис заедно с един индонезийски съдружник, работещ в офиса в Сингапур. DFDL Indonesia работи като цялостен екип с индонезийската правна кантора Mataram Partners, като предлага разностранни правни и данъчни консултации в областта на индонезийското законодателство.

Компетенции 

  • Банково дело & Финанси
  • Корпоративно право, Сливания & Придобивания
  • Енергийни проекти, Експлоатация на мини & Инфраструктура
  • Недвижими имоти
  • Данъчно право
  • Трудово право
  • Интелектуална собственост/ Компютърно право

Локация

Jakarta

Mataram Partners
Mr Vinay Ahuja
Indonesia Stock Exchange Building
Tower 1, 16th Floor, Suite 1601
Jakarta 12190 / INDONESIA
T: +66 20594090
E-Mail: vinay.ahuja@dfdl.com