Филипини

По правни и данъчни въпроси във връзка с филипинското законодателство DFDL и Schindhelm работят в тясно сътрудничество с филипинската кантора Ocampo & Suralvo Law Offices.

Ocampo & Suralvo Law Offices подкрепя клиенти при решаването на икономически въпроси съобразно с филипинското търговско и дружествено право, включително и сливания и придобивания, съвместни предприятия (Joint Ventures), структуриране на предприятия, чуждестранни директни инвестиции и данъчно право.

Познаването на локалните им партньори в правните кръгове и опита с национални и международни инвестиционни предложения, в комбинация с достъпа на DFDL до правна и данъчна експертиза, както и дългогодишният опит при международни и трансгранични сделки в южните и югоизточните азиатски пазари позволява на Ocampo & Suralvo Law Offices, да работят по и да оптимизират инвестиции на своите клиенти.

Компетентности

  • Търговско & Дружествено право
  • Инвестиции, сливания & придобивания
  • Данъчно право
  • Недвижими имоти
  • Трудово право
  • Интелектуална собственост / Компютърно право

Локация

Makati City

Ocampo & Suralvo Law Offices
Mr Jude Ocampo
6th Floor, Liberty Center
104 HV dela Costa St.
Salcedo Village
Makati City / PHILIPPINES
T: +632 6250765
E-Mail: jocampo@ocamposuralvo.com